Mail to: hasicipozdatin@seznam.cz     Mobil: 724225112      www.sdhpozdatin.cz

Náv‘těvnost: I. ročník: 350; II. ročník:  850; III. ročník:  1280; IV. ročník:  1785; V. ročník:  1957; VI. ročník: 2638; VII. ročník: 3028;